Lid worden

Informatie lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Om lid te worden van onze vereniging kan je bij mij een inschrijfformulier opvragen of  KLIK HIER. Opzeggen moet schriftelijk of per mail, vóór 1 december, bij de ledenadministratie gebeuren.

Alle seniorleden (uitgezonderd slapende leden en leden vanaf 70 jaar) hebben 3 bardienstverplichtingen per seizoen. Bestuurs- en commissieleden hebben 1 verplichte bardienst tijdens het seizoen.

Groet,

Elly de Jager
ledenadmin@degouwesmash.nl

Soorten lidmaatschap

De vereniging kent vijf soorten lidmaatschappen waaraan verschillende rechten zijn verbonden:

Seniorleden:
Leden die op 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Juniorleden
Leden die op 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 17 jaar. Junior-leden kunnen tot 19.00 uur op de banen. De juniorleden vanaf 12 jaar mogen ook ’s avonds spelen, indien per juniorlid samen met minimaal één seniorlid is afgehangen (zie ook baanreglement).

Juniorleden alles-in-één pakket
Dit seizoen zal de contributie voor de jeugdleden veranderen. Wij gaan namelijk alles verzamelen in een Alles-in-1-Pakket. Het voordeel hiervan is dat u niet voor verrassingen komt te staan en precies weet wat wij u kind zullen bieden. Deze manier is eigenlijk al gebruikelijk bij andere sporten, zoals hockey en voetbal en zal nu ook steeds meer bij tennisverenigingen doorgevoerd worden.

Hieronder ziet u hoe zo’n pakket eruit zal komen te zien. Jeugd vanaf 7 jaar t/m 16 jaar:

  • Contributie 1 seizoen
  • Lessen 20 weken (zomerperiode: eind maart t/m eind september)
  • Competitie
  • Tenniskidsmiddagen op vrijdagmiddag (voor basisscholieren, incl. drinken en snack)
  • Tenniskidsmiddag op een willekeurige middag (voor middelbare scholieren), bij voldoende animo.
  • T-shirt

Half februari zult u een verzoek per mail krijgen waarin u gevraagd wordt of u een factuur voor 6 termijnen à € 39,00 wilt ontvangen . U krijgt dan het IDEAL-betalingsverzoek daarna per mail. U kunt er ook voor kiezen om het totaalbedrag à € 230,00 in 1x te betalen.
Voor kinderen tot 7 jaar wordt geen contributie geheven. Mochten zij lessen bij Mike Hoffmans willen volgen, dan krijgt u daar een aparte factuur van Mike voor.
De jeugd vanaf 17 jaar zal niet gebruik hoeven te maken van het pakket, daarvoor krijgt u een factuur met de contributie zoals deze voor het nieuwe jaar is vastgesteld. Uiteraard kunnen zij zich ook inschrijven voor lessen en/of competitie, welke apart doorberekend zullen worden.
Verder is er de mogelijkheid voor de “gevorderden” onder de middelbare scholieren die nog geen seniorlid zijn om mee te doen met senioractiviteiten, bijvoorbeeld de dubbelcompetitie op dinsdag en donderdag.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen bij de jeugdcommissie (jcdegouwesmash@hotmail.com) of bij ons bestuur.
Namens de jeugdcommissie, Karin van der Horst 

Dagleden
Dagleden zijn seniorleden die mogen vrij tennissen op maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur. Zij mogen niet in het weekeinde en op feestdagen spelen. Dagleden mogen volledig meedoen met alle activiteiten van de vereniging, behalve die door de KNLTB georganiseerd zijn en het Open toernooi. Ook hebben zij stemrecht tijdens de ALV. Ook dagleden moeten 3 bardiensten draaien: overdag, 's-avonds of in het weekend.

Slapend lid
Een lid kan bij de ledenadministratie schriftelijk aanvragen om ‘slapend lid’ te zijn. Men betaalt daarvoor € 25,- en kan gedurende dit seizoen niet spelen en behoeft geen bardiensten te draaien.

Uitwonend studentlid
Uitwonend studenten die lid van de Gouwe Smash willen blijven, zullen doorgaans  alleen in het weekend en in de vakantieperiode kunnen spelen  en kunnen om die reden voor een lagere contributie in aanmerking komen. Zij moeten hiertoe ieder jaar schriftelijk een aanvraag indienen voor dit lidmaatschap. De rechten/plichten zijn hetzelfde als van andere leden. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan dien je dit ieder jaar opnieuw via de mail bij de ledenadministratie aan te vragen. Ter bevestiging kan een bewijs (bijvoorbeeld van DUO) gevraagd worden.

Zomer lid
Zie 'zomerlidmaatschap' voor meer informatie.