Lid zijn

Ook als bestaand lid is het natuurlijk altijd mogelijk om mij te benaderen voor informatie of vragen via het contactformulier - ledenadministratie.

Mocht je gegevens willen wijzigen kan dit nu direct via de site, bijvoorbeeld bij een nieuw mailadres of verhuizing. Zorg dat deze actueel blijven, aangezien we vooral via de mail communiceren.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanmelden als nieuw lid kan telefonisch, schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie. Opzeggen moet schriftelijk of per mail, vóór 1 december, bij de ledenadministratie gebeuren.

De vereniging kent vijf soorten lidmaatschappen waaraan verschillende rechten zijn verbonden:

 

  • Seniorleden:

Leden die op 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 

  • Juniorleden

Leden die op 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 17 jaar. Junior-leden kunnen tot 19.00 uur op de banen. De juniorleden vanaf 12 jaar mogen ook ’s avonds spelen, indien per juniorlid samen met minimaal één seniorlid is afgehangen (zie ook baanreglement).
 

  • Dagleden

Dagleden mogen vrij tennissen op maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur. Zij mogen niet in het weekeinde en op feestdagen spelen. Dagleden mogen volledig meedoen met alle activiteiten van de vereniging, behalve die door de KNLTB georganiseerd zijn en het Open toernooi. Ook hebben zij stemrecht tijdens de ALV. Ook dagleden moeten 3 bardiensten draaien: overdag, 's-avonds of in het weekend.

 

  • Slapend lid

Een lid kan bij de ledenadministratie schriftelijk aanvragen om gedurende één (1) seizoen ‘slapend lid’ te zijn. Men betaalt daarvoor € 25,- en kan gedurende dit seizoen niet spelen en behoeft geen bardiensten te draaien.

 

  • Uitwonend studentlid

Uitwonend studenten die lid van de Gouwe Smash willen blijven, zullen doorgaans  alleen in het weekend en in de vakantieperiode kunnen spelen  en kunnen om die reden voor een lagere contributie in aanmerking komen. Zij moeten hiertoe ieder jaar schriftelijk een aanvraag indienen voor dit lidmaatschap. De rechten/plichten zijn hetzelfde als van andere leden.

 

Alle seniorleden (uitgezonderd slapende leden en leden vanaf 70 jaar) hebben 3 bardienstverplichtingen per seizoen. Bestuurs- en commissieleden hebben 1 verplichte bardienst tijdens het seizoen.